Teoria Yin Yang și medicina tradițională chineză

yinyang

 Medicina tradițională chineză are 3 mari baze teoretice: teoria Yin-Yang, teoria celor 5 elemente și teoria energiei interne (Qi).

Teoria Yin-Yang

Conceptul Yin-Yang reprezintă cel mai important element al medicinei tradiționale chineze, totul reducându-se, de fapt, la acesta, fiind un concept foarte simplu, dar și foarte profund.

Yin-Yang este deseori interpretat în Occident ca două contrarii (alb-negru, cald-rece, lumină-întuneric etc.), acest lucru nefiind întrutotul corect, deoarece în concepția chineză Yin și Yang reprezintă calități opuse, însă complementare, orice lucru sau orice fenomen putând fi el însuși dar și opusul lui. Mai mult, Yin conține elemente din Yang, astfel încât Yin se poate transforma în Yang, dar și invers.

Primele idei privind Yin și Yang datează din perioada anului 700 î.Hr. fiind cuprinse în lucrarea „Yi Jing" (Cartea schimbărilor), cele două concepte fiind reprezentate sub forma unei linii întrerupte (Yin) și continui (Yang).

Cu ajutorul celor două linii se pot forma 4 diagrame, de la Yin extrem la Yang extrem, iar cu trei linii, urmând aceeași logică, se formează cele 8 trigrame. În fine, combinând trigramele rezultă cele 64 de hexagrame care pot simboliza orice fenomen posibil din Univers și arată că, în ultimă instanță, totul depinde de Yin și Yang, cei doi poli.

Sursa: Maciocia Giovanni (2015)

Această filozofie a fost dezvoltată în cadrul „Școlii Yin-Yang", cunoscută și sub numele de „Școala Naturalistă", în timpul perioadei „Statelor Combatante (476-221 î.Hr.) adăugându-se și teoria celor 5 elemente, iar reprezentantul cel mai de seamă al acestei gândiri a fost înțeleptul Zou Yan (350-270 î.Hr.).

Școala se numește „Naturalistă" deoarece adepții acestei gândiri urmăreau să înțeleagă și să folosească legile naturii în folosul omului, însă nu pentru a stăpâni natura, așa cum procedau europenii, ci pentru a se armoniza cu ea, pentru a-i urma legile, înțelegând astfel și corpul uman, sănătatea și boala.

Caracterul chinezesc pentru Yin este陰 și simbolizează o movilă sau un deal înnorat, iar caracterul chinezesc pentru Yang este 陽, arătând tot o movilă, dar după care răsare soarele, apar raze de lumină. Așadar, Yin înseamnă partea întunecată a dealului, înnorată, rece, în timp ce Yang se referă la partea sa însorită, caldă, luminoasă.

Cel mai probabil, aceste concepte au apărut urmărindu-se ciclul zi-noapte, noaptea fiind Yin iar ziua, Yang. De aici, a rezultat asocierea activității, a consumării energiei cu Yang și a odihnei, a recuperării energiei, cu Yin. Mergând mai departe, s-a constatat că orice fenomen oscilează între acești doi poli, de la Yang (lumină, Soare, strălucire, activitate, viață) la Yin (întuneric, Lună, crepuscul, odihnă, moarte). Devine apoi evident faptul că Yin și Yang reprezintă două etape ale unei mișcări ciclice fără sfârșit, din una născându-se cealaltă și invers, tot așa cum din noapte se naște ziua, iar din zi se naște noaptea.

Cerul, acolo unde strălucește soarele, este Yang, în timp ce Pământul este Yin, rotundul este Yang, iar pătratul Yin (deoarece vechii chinezi credeau că cerul este o sferă, iar Pământul este plat). Deoarece pe cer se află Soarele, Luna, stelele, acestea aflându-se în mișcare și contribuind la conceperea calendarului, cerul corespunde cu timpul, iar Pământul corespunde cu spațiul, deoarece era parcelat în câmpuri agricole.

Estul este Yang, deoarece de acolo răsare soarele, iar vestul este Yin, deoarece acolo apune și vine întunericul. Atunci când se orientau, chinezii se așezau cu fața la sud, estul venind la mâna stângă, iar vestul la mâna dreaptă. De aceea mâna stângă este Yang, iar mâna dreaptă este Yin, acest lucru având o foarte mare importanță, perpetuată până astăzi. Spre exemplu, în artele marțiale chinezești tehnicile sau formele încep cu mâna sau piciorul stâng și se continuă cu cel drept, așa cum sorele răsare de la est și apune la vest.

De altfel, caracterele pentru stânga și dreapta arată influența puternică pe care o are această teorie. Stânga (Zuǒ) se scrie folosind caracterul 左, conține radicalul muncă (Gōng 工), adică activitate, dinamism (Yang) în timp ce dreapta (Yòu) se scrie folosind caracterul 右, ce conține radicalul gură (Kǒu 口), ce consumă produsele activității, fiind Yin.

Pornind de la aceste concepte, putem face acum primele asocieri cu Yin și Yang:

 • Yang – lumină, Soare, strălucire, activitate, căldură, cer, rotund, timp, est, sud, stânga.
 • Yin – întuneric, Lună, umbră, odihnă, Pământ, plat, spațiu, vest, nord, dreapta.

Putem remarca astfel că Yin și Yang reprezintă o expresie a dualității în timp, o alternanță a celor două stări opuse, orice fenomen din Univers manifestând această alternanță, iar aceasta este sursa schimbărilor și a evoluției.

Ziua se transformă în noapte și invers, vara în iarnă și invers, mărirea în decădere și invers și așa mai departe. De asemenea, orice fenomen are în compoziția sa atât Yang, cât și Yin în diferite grade. În zorii zile domină Yin, iar Yang crește gradual până la ora prânzului când Yang începe să scadă și crește Yin până la miezul nopții și tot așa, în mod ciclic, fiecare moment al zilei având atât Yin, cât și Yang.

Orice fenomen poate fi în stadiul Yang sau în stadiul Yin, dar, obligatoriu, va conține și caracteristici ale celuilalt stadiu. Spre exemplul, din punct de vedere al acestei teorii, anotimpurile pot fi reprezentate astfel:

Momentul solstițiului de iarnă (22 decembrie) corespunde stării de maximum Yin, iarna în diagrame fiind reprezentată de Yin cu Yin.

Momentul echinocțiului de primăvară (20 martie) corespunde stării de creștere Yang și diminuare Yin, în diagrame primăvara fiind reprezentată de Yang cu Yin.

Momentul solstițiului de vară (21 iunie) corespunde stării de maximum Yang, vara în diagrame fiind reprezentată de Yang cu Yang.

Momentul echinocțiului de toamnă (23 septembrie) corespunde stării de diminuare Yang și crește Yin, în diagrame toamna fiind reprezentată de Yin cu Yang.

Exemple ale funcționării teoriei Yin-Yang pot fi găsite peste tot. Tot ceea ce există trece prin aceste faze și se transformă. Apa, în formă lichidă, este Yin. În timpul zilei se încălzește și se transformă în vapori, dobândind starea Yang. Dacă se răcește noaptea, revine la starea lichidă, care este tot Yin.

Lemnul este Yin, aflându-se într-o stare mai densă. Dacă i se dă foc, se transformă în căldură și lumină, într-o stare mai puțin densă, devenind Yin. Din acest motiv, Yang simbolizează stările mai puțin dense ale materiei, mai rarefiate, în timp ce Yin are în vedere materialul, stările dense ale materiei. Desigur, și lemnul, după ce arde, se transformă în cenușă (pământ), se răcește, revenind în starea Yin.

Pe axa material-imaterial, în China antică cerul simboliza starea imaterială, rarefiată, gazoasă a lucrurilor, iar pământul avea în vedere starea materială, densă, solidă. De aceea chinezii spuneau că „cerul reprezintă un maximum de Yang, în timp ce pământul reprezintă un maximum de Yin". Evaporarea, dispersia este, așadar, Yang, deoarece duce la rarefierea materiei, în timp ce condensarea, concentrarea este Yin.

Desigur, cele două stări (dispersarea și condensarea) nu sunt opuse, ci mai curând se transformă una din alta. În cea mai pură formă, Yang este complet imaterial și corespunde energiei pure, iar Yin, în forma sa absolută, este complet material și dens, corespunzând materiei. Yang și Yin reprezintă extreme ale unui continuum între energie și materie, continuum ce poate lua forme și manifestări infinite. Având în vedere aceste lucruri, putem completa asocierile Yin și Yang cu următoarele caracteristici:

 • Yang – imaterial, energie, generare, creație, expansiune, creștere, deasupra, foc.
 • Yin – material, formă, substanță, declin, materie, contracție, descreștere, dedesubt, apă.

Relația de interdependență dintre Yin și Yang se reprezintă prin foarte cunoscutul „Simbol suprem" (Tai Ji), în care Yang (alb) se transformă în Yin (negru), dar și în care Yang conține Yin și Yin conține Yang. Acest simbol relevă, de fapt, esența teoriei Yin Yang:

 • Opoziția dintre Yin și Yang – cu toate că Yin și Yang sunt stări opuse ale densității materiei, stadii ciclice ale acesteia, ele formează un tot-unitar și se completează una pe cealaltă.
 • Interdependența dintre Yin și Yang – Yang conține elemente de Yin, tot așa cum și Yin conține elemente de Yang. Nimic nu poate exista în starea Yang pur sau în starea Yin pur.
 • Transformarea reciprocă – Yin se transformă în Yang și-l consumă, la fel cum Yang se transformă în Yin și-l consumă

Opoziția Yin Yang

 Yin și Yang sunt stări opuse ale agregării materiei, universal valabile, motorul ce se asigură că nimic nu stagnează, că totul se modifică, sursa creșterii și decăderii. Deoarece nimic nu poate fi doar Yin sau doar Yang, iar orice Yin conține Yang și invers, această opoziție este una relativă și, mai mult decât atât, este relativă și în raport cu un criteriu extern. Spre exemplu, la Constanța este mai cald decât în Oslo, deci putem spune că în raport cu Oslo (Yin), Constanța este Yang. Totuși, Constanța este Yin în comparație cu Riad (Yang) din Arabia Saudită. Chiar dacă totul conține Yin și Yang, acestea nu se află în proporții egale sau fixe, ci compoziția lor se schimbă permanent.

Interdependența dintre Yin și Yang

 Yin nu poate exista fără Yang și nici invers, chiar dacă ele conțin forțe contrare. Ziua nu poate veni dacă nu există întâi noaptea, nu putem munci dacă nu suntem întâi odihniți, nu poate exista energie fără materie. De aceea spunem că Yin și Yang depind unul de celălalt, sunt în interdependență.

Sursa: Maciocia Giovanni (2015)

Consumul reciproc între Yin și Yang

Yin și Yang se află într-o stare de echilibru dinamic, întreținut prin ajustarea continuă a nivelurilor lor. Atunci când unul iese din echilibru, îl afectează pe celălalt și modifică proporțiile, astfel încât să se atingă o nouă stare de echilibru, existând 4 tipuri de dezechilibre:

 • Exces Yin – în acest caz excesul de Yin consumă din Yang.
 • Exces Yang – Excesul de Yang consumă din Yin.
 • Deficit Yin – În aparență Yang este în exces.
 • Deficit Yang – În aparență Yin este în exces.

Echilibrul dintre Yin și Yang nu înseamnă proporții egale, ci proporții dinamic ajustate, astfel încât Yin să completeze Yang și invers. De asemenea, trebuie să facem o diferență foarte clară între preponderența lui Yin sau Yang (situația în care Yin sau Yang depășește proporția normală) și slăbiciunea lui Yin sau Yang (situația în care nu se ajunge la proporția normală).

În primul caz, Yin este preponderent, iar excesul de Yin consumă din Yang. În al doilea caz, Yin este slab, iar Yang este în limite normale, de aceea spunem că Yang este într-un exces doar aparent.

Transformarea reciprocă din Yin în Yang

Se știe că Yin și Yang nu au un caracter static, ci se transformă în permanență unul în celălalt în funcție de stadiul schimbării. Noaptea se schimbă în zi și ziua în noapte, viața se schimbă în moarte și moartea în viață, caldul în rece, lumina în întuneric, bucuria în tristețe. euforia în mahmureală și așa mai departe.

Pentru ca să apară aceste schimbări, este necesară îndeplinirea a două condiții: una internă și una temporală.

Condiția internă susține că schimbarea apare numai dacă există în primul rând caracteristicile interne ale fenomenului care să permită schimbarea, și, în al doilea rând, dacă există o cauză externă care să o inițieze. Spre exemplu, ovulul uman se schimbă în embrion deoarece caracteristica sa internă permite acest lucru și numai dacă a fost fecundat de un spermatozoid uman. Ovulul de pisică nu se poate transforma în embrion uman chiar dacă există spermatozoizi umani, deoarece nu este îndeplinită condiția internă și nici ovulul uman nu se poate transforma în embrion dacă nu există spermatozoizi umani (condiția externă).

Condiția temporală ține de factorul timp. Transformarea lui Yin în Yang sau invers nu se poate produce deodată, ci doar într-un anumit interval de timp. Chiar dacă ovulul uman este fecundat de un spermatozoid uman, embrionul nu apare imediat, ci după un anumit timp necesar dezvoltării.

Sursa: Maciocia Giovanni (2015)

Aplicații ale teoriei Yin Yang în medicina tradițională chineză

Plecând de la ideea preponderenței sau slăbiciunii Yin sau Yang, în medicina tradițională chineză există 4 tipuri mari de abordări: (a) tonifierea Yin, (b) tonifierea Yang, (c) eliminarea excesului de Yin și (d) eliminarea excesului de Yang. Primele două se utilizează în cazul deficitului, ultimele două în cazul excesului.

Dacă totul în Univers conține Yin și Yang, este normal ca și corpul uman să conțină tot Yin și Yang în proporții variabile, fiecare parte fiind Yang sau Yin prin raportare la alte părți.

 • Yin – partea inferioară a corpului (de la ombilic în jos), partea interioară a corpului, suprafața anterior-medială a membrelor, partea din față a corpului, structura anatomică;
 • Yang – partea superioară a corpului (de la ombilic în sus), partea exterioară a corpului, suprafața posterior-laterală a membrelor, partea din față a corpului, fiziologia.

Totuși, aceste repere nu au un caracter absolut. Pieptul este situat în zona Yang și poate fi Yang în raport cu abdomenul sau cu genunchii, însă Yin în raport cu capul (deoarece este situat mai jos) sau în raport cu spatele.

 1. Spatele este zona în care se află toate meridianele Yang ce transportă energia Yang, având rol de protecție împotriva agenților patogeni externi, energia Yang fiind o energie protectoare, situată la exterior, în timp ce energia Yin este situată la interior, fiind o energie nutritivă.
 2. Fața este zona în care se află meridianele Yin (abdomenul și pieptul) ce transportă energia care hrănește corpul.
 3. Capul este zona din care pornesc sau unde se termină canalele Yang, relația capului cu energia Yang fiind foarte importantă. Întotdeauna energia Yang tinde să se ridice, așa cum se ridică focul și căldura, în situații patologice acumulându-se în cap, determinând înroșirea feței și ochilor. De asemenea, capul este afectat de agenții Yang-patogeni, cum ar fi vântul sau temperatura estivală ridicată, iar datorită faptului că la cap converg canalele Yang, punctele sunt folosite pentru a crește energia Yang.
 4. Pieptul și abdomenul conțin energie Yin, fiind afectate de agenții Yin-patogeni, cum ar fi frigul și umezeala.
 5. Pielea și mușchii sunt la exteriorul corpului, fiind predominant Yang, protejând corpul de agenții patogeni.
 6. Organele interne se află în interiorul corpului, asigurând nutriția, fiind, sub acest aspect, predominant Yin.
 7. Zona de deasupra ombilicului este Yang și este afectată de agenții Yang-patogeni, spre exemplu de vânt.
 8. Zona de sub ombilic este Yin și este afectată de agenții Yin-patogeni, spre exemplu de umezeală.
 9. Zona posterior-laterală a membrelor conține meridiane ce transportă energia Yang, de aceea este predominant Yang.
 10. Zona anterior-medială a membrelor conține meridiane ce transportă energia Yin, de aceea este predominant Yin.
 11. Organele interne predominant Yang transformă, digeră și excretă reziduurile din alimente. De aceea, în mod constant, aceste organe se vor umple și se vor goli, transformând alimentele în energie (Qi), majoritatea fiind în contact cu mediul exterior (stomacul, intestinele, vezica urinară)
 12. Organele interne predominant Yin stochează energia rezultată din transformările efectuate de organele Yang. Ele nu transformă alimente în energie, doar stochează energia provenită de la organele Yang precum și alte substanțe vitale (Qi, sânge, limfă, fluide corporale, esență vitală).
 13. Structura (anatomia) organelor, precum și sângele, esența sau fluidele aflate în acestea sunt, toate, Yin.
 14. Funcționarea (fiziologia) organelor reprezintă aspecte Yang, însă anatomia și fiziologia organelor se află într-o relație de strânsă interdependență. Spre exemplu, ficatul stochează sânge, acesta reprezentând aspectul său structural (Yin), însă are și funcția de a distribui Qi în tot corpul, aspectul său Yang. Splina transformă Qi-ul extras din alimente în sânge, acesta fiind aspectul său structural (Yin), și are funcția de a transforma și transporta Qi-ul, aspectul Yang.
 15. Sângele este Yin, deoarece este mai dens, mai material și are rolul de a transporta substanțele nutritive și oxigenul prin organism, având funcții Yin.
 16. Qi-ul este Yang deoarece este mai puțin dens, imaterial, având rolul de a încălzi, transforma, dezvolta și proteja, toate funcții Yang. La rândul său, Qi poate fi defensiv, circulând prin piele și mușchi, protejând și încălzind corpul (Yang) sau nutritiv, circulând în organele interne, și alimentându-le (Yin)
Teoria celor 5 elemente - Wǔ Xíng – 五行
Cele trei comori - Energia (Qì 氣)

Articole similare

 

Comentarii

Nu există niciun comentariu. De ce nu scrieți dumneavoastră unul?
Aveși deja un cont? Autentificați-vă aici
Guest
Luni, 25 Octombrie 2021
Dacă doriți să vă creați un cont, introduceți numele de utilizator, parola și numele dumneavoastră.

Imagine Captcha

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.gongfu.ro/